Rijbewijs C – Vrachtwagen

Ons paradepaardje!

 
Onze lesgevers kunnen als dé specialisten in deze categorie beschouwd worden. 

Algemene info

 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een rijbewijs C MET vakbekwaamheid en ZONDER vakbekwaamheid.
 
Als algemene regel kunnen we stellen dat 
 
 • Bij gebruik van een vrachtwagen voor privé doeleinden is er geen rijbewijs met vakbekwaamheid nodig.  
 • Indien er commercieel vrachtvervoer uitgeoefend wordt, is een rijbewijs MET vakbekwaamheid vereist.

 

Uitzonderingen:
 
Voor volgende voertuigen dient de bestuurder geen vakbekwaamheid te hebben en volstaat dus het gewone rijbewijs :
 • Voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/uur 
 • Voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. 
 • Die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog niet in het verkeer zijn gebracht. 
 • Voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties. 
 • Voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden. 
 • Voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.  
 
Gezien er een groot verschil is in opleiding MET of ZONDER vakbekwaamheid vragen wij u bij inschrijving steeds waarvoor u het rijbewijs nodig hebt; dan kunnen wij u gepast advies geven.

Opleiding ZONDER VAKBEKWAAMHEID

 
Minimum : 18 jaar ( na het behalen van je rijbewijs  krijg je slechts een rijbewijs C1 : dit betekent dat je tot je 21 jaar slechts een vrachtwagen mag besturen tot ten hoogste 7500 kg).
 
Verplichting tot het afleggen van een theoretisch examen : 
Je kunt je hier op voorbereiden, ofwel door zelfstudie, ofwel door een lessenreeks van 6 uur te volgen. Data volgende cursus nog niet gekend
Wat je keuze ook wordt, we zullen je in beide gevallen graag bijstaan.
Het theoretisch examen bestaat uit 50 vragen waarvan je er 41 moet juist hebben. 
 
 
De praktijkopleiding bestaat uit 8 uur praktijkles en een examen ( geen stageperiode).
 
Bij de start van je praktijklessen moet je:
 • In het bezit zijn van een medisch attest voor groep 2 – dit wordt afgeleverd door een arbeidsgeneesheer naar keuze. 
 • Geslaagd zijn voor het theoretisch examen.
 
Je mag tot 3 uur rijden per dag --> Wij zorgen voor een vlotte opeenvolging van de lessen.

Opleiding MET VAKBEKWAAMHEID:

 
Sinds 10 september 2009 is het attest van basiskwalificatie ( vakbekwaamheid) van toepassing op alle professionele bestuurders van de categorieën C en CE (of van C1 en C1 + E).
 
Wie het rijbewijs C behaalde voor 10 september 2009, heeft verworven rechten. Dit betekent dat zij vrijgesteld zijn van de examens basiskwalificatie.
Zij dienen wél 35 uur nascholing gevolgd te hebben tegen 9 september 2016 om hun geldigheid van hun rijbewijs van de groep C met 5 jaar te verlengen.
 
Voorwaarden :
 • Je moet reeds houder zijn van een rijbewijs B. 
 • In het bezit zijn van een medisch attest geldig voor groep 2, u kunt dit aanvragen  bij een arbeidsgeneesheer naar keuze.
 • Het theoretisch examen bestaat uit 100 vragen, 8 casestudy’s en een mondeling examen; men moet op elk onderdeel 80% halen. Handboeken bij ons verkrijgbaar.
 
Het praktisch gedeelte bestaat uit 2 praktijkexamens. Wij splitsen deze op in twee dagen.
EXAMEN 1 = lading/zekering : manoeuvers, een proef met betrekking tot verankering van verschillende ladingen, veiligheid, gedrag bij een ongeval, …
EXAMEN 2 = een rit van 105 min op de openbare weg 
 
Na het behalen van het rijbewijs MET vakbekwaamheid , zal elke bestuurder binnen een periode van 5 jaar een bijscholing moeten volgen van 35 uren.
 
Belangrijk!
 
Als erkend opleidingsverstrekker (Q-for certificaat) kan iedereen die over een ondernemingsnummer beschikt, de opleiding laten subsidiëren via de KMO-PORTEFEUILLE via de site www.kmoportefeuille.be
 
U krijgt een tegemoetkoming van maar liefst 40 % op het bedrag exclusief BTW !!
Ons erkenningsnummer is DV.O108626 ( opgelet O = letter ; 0 = cijfer)

Praktijkexamen (GOCA)

Rijbewijs C : Het examencentrum rekent €54 voor een volledig praktijkexamen (€45 voor enkel de praktische proef op de weg, na eerste maal geslaagd in manoeuvers)
Rijbewijs C VAK : proef manoeuvres = €43 / proef basiskwalificaties = €64 / allebei op 1 dag = €86
                              proef openbare weg : €151 
 

De vrachtwagen

Het voertuig is uitgerust met :
 • Een dodehoekcamera ; deze uitrusting moet iedereen inspireren tot veilig verkeer.
 • Een tweede remcircuit; dit komt uw en onze veiligheid ten goede.
 

 

 

 

 

Download hier de lesvoorwaarden.