Rijbewijs C – Vrachtwagen

Ons paradepaardje!

 
Onze lesgevers kunnen als dé specialisten in deze categorie beschouwd worden; de ene komt uit de transportsector en heeft vele honderduizenden kilometers op de teller en dito ervaring; de andere komt uit het examencentrum en weet dus als geen ander wat van u gevraagd wordt !  Een referentie die kan tellen… 

Algemene info

 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een rijbewijs C MET vakbekwaamheid en ZONDER vakbekwaamheid.
 
Als algemene regel kunnen we stellen dat 
 
 • Bij gebruik van een vrachtwagen voor privé doeleinden  er geen rijbewijs met vakbekwaamheid nodig is; in dit geval volg je de opleiding ZONDER vakbekwaamheid.
 • Indien er commercieel vrachtvervoer uitgeoefend wordt, is een rijbewijs MET vakbekwaamheid vereist.

 

Uitzonderingen:
 
Voor volgende voertuigen dient de bestuurder geen vakbekwaamheid te hebben en volstaat dus het gewone rijbewijs :
 • Voertuigen met een toegelaten maximumsnelheid van ten hoogste 45 km/uur 
 • Voertuigen in gebruik bij of onder controle van de strijdkrachten, de burgerbescherming, de brandweer en diensten verantwoordelijk voor het handhaven van de openbare orde. 
 • Die op de weg worden getest in verband met technische verbeteringen, reparatie, onderhoud en nieuwe of omgebouwde voertuigen die nog in het verkeer zijn gebracht. 
 • Voertuigen die worden gebruikt bij noodtoestanden of worden ingezet voor reddingsoperaties. 
 • Voertuigen die worden gebruikt voor niet-commercieel goederen- en personenvervoer voor privédoeleinden. 
 • Voertuigen of combinaties van voertuigen die worden gebruikt voor het vervoer van materiaal, apparatuur of machines die de bestuurder voor zijn werk nodig heeft en op voorwaarde dat dit vervoer niet de voornaamste activiteit van de bestuurder is.  
 
Gezien er een groot verschil is in opleiding MET of ZONDER vakbekwaamheid vragen wij u bij inschrijving steeds waarvoor u het rijbewijs nodig hebt; dan kunnen wij u gepast advies geven.

Opleiding ZONDER VAKBEKWAAMHEID

 
Minimum : 18 jaar ( na het behalen van je rijbewijs  krijg je slechts een rijbewijs C1 : dit betekent dat je tot je 21 jaar slechts een vrachtwagen mag besturen tot ten hoogste 7500 kg.
 
Verplichting tot het afleggen van een theoretisch examen : 
Je kunt je hier op voorbereiden, ofwel door zelfstudie, ofwel door een lessenreeks van 6 uur te volgen. De eerstvolgende cursus gaat door op                                                           in de kaaistraat 80 te Ardooie
Wat je keuze ook wordt, we zullen je in beide gevallen graag bijstaan.
Het theoretisch examen bestaat uit 50 vragen waarvan je er 41 moet juist hebben. 
 
 
De praktijkopleiding bestaat uit 8 uur praktijkles en een examen ( geen stageperiode).
 
Bij de start van je praktijklessen moet je:
 • In het bezit zijn van een medisch attest voor groep 2 – dit wordt afgeleverd door een arbeidsgeneesheer naar keuze. 
 • Geslaagd zijn voor het theoretisch examen.
 
Je mag tot 4 uur rijden per dag; dit betekent dat je je rijbewijs kunt halen in één week.

Opleiding MET VAKBEKWAAMHEID:

 
Sinds 10 september 2009 is het attest van basiskwalificatie ( vakbekwaamheid) van toepassing op alle professionele bestuurders van de categorieën C en CE of van de subcategorieën C1 en C1 + E.
 
Wie het rijbewijs C behaalde voor 10 september 2009, heeft verworven rechten. Dit betekent dat zij vrijgesteld zijn van de examens basiskwalificatie. Zij dienen wél 35 uur nascholing gevolgd te hebben tegen 9 september 2016 om hun geldigheid van hun rijbewijs van de groep C met 5 jaar te verlengen.
 
Voorwaarden :
 • Je moet reeds houder zijn van een rijbewijs B. 
 • In het bezit zijn van een medisch attest geldig voor groep 2, u kunt dit aanvragen  bij een arbeidsgeneesheer naar keuze.
 • Het theoretisch examen bestaat uit 100 vragen, 8 casestudy’s en een mondeling examen; men moet op elk onderdeel 80% halen.
 
Wie het wenst kan een theorieopleiding volgen .
Deze opleiding staat gepland op 
Deze opleiding gaat door in de kaaistraat 80 te Ardooie
 
 
Het praktisch gedeelte bestaat uit 2 praktijkexamens en omvatten manoeuvers, een proef met betrekking tot verankering van verschillende ladingen, veiligheid, gedrag bij een ongeval, …( eerste examen) gevolgd door een rit van 105 min op de openbare weg ( examen  2)
 
Na het behalen van het rijbewijs MET vakbekwaamheid , zal elke bestuurder binnen een periode van 5 jaar een bijscholing moeten volgen van 35 uren.
 
Belangrijk!
 
Als erkend opleidingsverstrekker (Q-for certificaat) kan iedereeen die over een ondernemingsnummer beschikt, de opleiding laten subsidiëren via de KMO-PORTEFEUILLE via de site www.beaweb.be
 
U krijgt een tegemoetkoming van maar liefst 50 % op het bedrag exclusief BTW !!
 
Ons erkenningsnummer is DV.O108626 ( opgelet O = letter ; 0 = cijfer)

Praktijkexamen

 
Folders : 
Brochure en kostprijs : www.goca.be

De vrachtwagen

 
Het voertuig is uitgerust met :
 • Een dodehoekcamera ; deze uitrusting moet iedereen inspireren tot veilig verkeer.
 • Een tweede remcircuit; dit komt uw en onze veiligheid ten goede.
 

 

 

 

 

Download hier de lesvoorwaarden.