Graag uw mening over het verloop van uw opleiding

Mogen wij u vragen even de tijd te nemen om deze vragenlijst in te vullen?

U kan uw mening geven over hoe u de verschillende aspecten van de gevolgde opleiding ervaren hebt door 1 of meerdere sterren aan te duiden.

1 staat voor iets waar u totaal niet tevreden over bent, en 10 voor iets waar u zeer tevreden over bent.

Naam deelnemer: *

Datum: *

Naam lesgever(s): *

De lesgever

Hoe beoordeelt u de vakbekwaamheid van de lesgever(s)? *

Wat vindt u van de manier van lesgeven van de lesgever(s)? *

Hoe beoordeelt u de individuele begeleiding en opvolging die u kreeg? *

Waren de aanwijzingen en bijsturingen steeds duidelijk? *

Was er voldoende mogelijkheid tot vragen stellen? *

Hoe vond u de tijdsverdeling tussen de manoeuvres en het rijden op de openbare weg? *

Werden de begin en einduren, zoals afgesproken, gerespecteerd? *

In hoeverre voldeed de opleiding aan uw verwachtingen? *

De praktische organisatie

Hoe beoordeelt u het onthaal in het opleidingscentrum? *

Werd u voldoende geïnformeerd betreffende uw opleidingskeuze? *

Hoe beoordeelt u de uurregeling, wachttijden en de spreiding van de opleidingsdagen? *

Algemeen

In welke mate was deze opleiding voor u een positieve ervaring? *

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de opleidingslocaties? *

Hoe beoordeelt u de kwaliteit van de lesvoertuigen? *