Categorie B – Auto

Een voertuig van de categorie B besturen

Welk voertuig mag je besturen met je rijbewijs categorie B?

Een auto waarvan de maximale toegelaten massa ten hoogste 3.500 kg bedraagt, en die dient voor het vervoer van ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Er mag een aanhangwagen getrokken worden met een maximale toegelaten massa van meer dan 750 kg op voorwaarde dat de maximale massa van het samenstel niet meer dan 4.250 kg bedraagt.

Veilig leren auto rijden

Is een combinatie van theorie, rijles, inzicht en ervaring. Het begint met vertrouwen in jezelf, als jij op je gemak bent gaan wij werken aan het sturen en het rijden. Onze lesgevers bouwen de lessen op afhankelijk van de kennis van de kandidaat-bestuurders van rustige wegen naar stadverkeer, autosnelweg en bijzondere verrichtingen. Je krijgt steeds meer inzicht in het verkeer en we bereiden je voor richting zelfstandig rijden. Het aantal lessen is voor iedereen anders, je investeert eigenlijk gewoon in je eigen veiligheid.

Beheerst u voldoende het voertuig? Voert u de manoeuvres correct uit? Bent u klaar voor het examen?

Doe de test!

Onze lesgever evalueert gedurende 2 uur of je klaar bent voor het examen.

Terugkommoment

Tussen de 6de en de 9ste maand nadat je het rijbewijs behaald hebt, is een terugkommoment verplicht.

Dit bestaat uit 3 onderdelen:

 • een introductie van 30 minuten
 • een praktijkoefening op een privé terrein van 2 uur.
 • een groepsgesprek van 1u30

Vormingen op maat

Individuele en groepsopleidingen, theorie of praktijk, particulier of bedrijven.

Theorie
Praktijk
Prijzen
Downloads
Vormingsmoment
 • 12 uur opleiding in een erkende rijschool of zelfstudie. 
 • De minimumleeftijd om het theorie-examen af te leggen is 17 jaar.
 • Het theorie-examen bestaat uit examenvragen die de reële verkeerssituaties benaderen.
 • Er zijn 50 vragen en om te slagen moet u ten minste 41 punten op 50 behalen.
 • Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zware overtredingen en lichte fouten.
 • Bij een zware overtreding  worden 5 punten afgetrokken en bij een lichte fout 1 punt. Je mag dus maximum 9 lichte fouten of maximum 1 zware overtreding en 4 lichte fouten maken. Bij  2 zware overtredingen ben je niet geslaagd.
 • Een geslaagd theorie-examen blijft 3 jaar geldig.

Opgelet!

Speciale zittingen voor het theorie-examen zijn mogelijk.

De kandidaten waarvan het mentale en/of intellectuele vermogen en/of de graad van alfabetisme ontoereikend is, kunnen op hun verzoek, het examen afleggen in een speciale zitting.

Mogelijkheden voor de praktische rijopleiding

Voorlopig rijbewijs 18 maanden 36 maanden
Praktijklessen20 uur praktijkBasisopleiding van 6 uur of  meer
Minimum leeftijd 18 jaar *17 jaar
Stage Zonder begeleiderMet begeleider(s)
Minimum duur stage 5 maanden**5 maanden**
Maximum duur stage 18 maanden36 maanden

*deze praktijklessen zijn mogelijk vanaf 17 jaar.

**Vanaf 1 maart 2024 moet iedereen die een praktijkexamen B wil afleggen 5 maanden oefenstage kunnen aantonen.

 • In het bezit van een VRB model M18, M36, afgeleverd vóór 01/03/2024, en het praktijkexamen cat. B wordt afgelegd na 29/02/2024: kandidaat-bestuurder moet 5 maanden gereden hebben met VRB. 
 • In het bezit van een VRB model M18, M36, afgeleverd na 29/02/2024: kandidaat-bestuurder moet 5 maanden gereden hebben met VRB.
 • In het bezit van een VRB model M12, afgeleverd vóór 01/03/2024, en het praktijkexamen cat. B wordt afgelegd na 29/02/2024: kandidaat-bestuurder kan onmiddellijk examen afleggen, na verplicht 6u rijles te hebben gevolgd in een erkende rijschool
 • In het bezit van een VRB model M12, afgeleverd na 29/02/2024, en het praktijkexamen cat. B wordt afgelegd na 29/02/2024: kandidaat-bestuurder kan onmiddellijk examen afleggen, na verplicht 6u rijles te hebben gevolgd in een erkende rijschool
 • In het bezit van een VRB M36 na wissel van VRB M18: kandidaat-bestuurder mag stageperiode van 5 maanden laten ingaan vanaf afgiftedatum VRB M18.
 • In het bezit van een VRB M18 na wissel van VRB M36: kandidaat-bestuurder mag stageperiode van 5 maanden laten ingaan vanaf afgiftedatum VRB M36.

U kan slechts praktijkexamens afleggen tijdens de geldigheidsduur van het theorie-examen  (3 jaar vanaf de datum waarop je voor het theorie-examen bent geslaagd).

Hou er rekening mee dat de geldigheid van uw voorlopig rijbewijs beperkt is tot 18 of 36 maanden.
Het kan in geen geval worden verlengd.

Maak tijdig een afspraak voor het praktijkexamen (bij voorkeur 6 weken op voorhand).

Het praktijkexamen bestaat uit:

1. GOCA-RISK PERCEPTION TEST

Deze test gaat na of je de verschillende potentiële gevaren op de weg tijdig kan herkennen en correct kan inschatten. Noch de reactietijd, noch de kennis van de wegcode worden beoordeeld. Deze test bestaat uit kortfilmpjes, opgenomen in het dagelijks verkeer, vanuit een bestuurdersperspectief.

2. PROEF OP DE OPENBARE WEG

Om toegelaten te worden tot de proef op de openbare weg moet het voertuig technisch en administratief in orde zijn. Het examenvoertuig moet de uitvoering van de voorafgaande controles en de manoeuvres toelaten. 

Deze proef omvat:

 • de voorafgaande controles
 • een rit van ongeveer 40 minuten
 • Manoeuvres  en rit op de openbare weg
 • 2 van de 3, door lottrekking gekozen, te kennen manoeuvres in beweging moeten uitvoeren

Geslaagd = Rijbewijs categorie B

Tussen de 6de en de 9ste maand nadat je het rijbewijs behaald hebt, is een terugkommoment verplicht! 

Theorie-opleiding

Theorie-opleiding 12 uur
Exclusief handboek 
€ 185
Handboek€ 40

Praktijkopleidingen

Basispakketten
6 uur praktijk € 530
12 uur praktijk € 1010
20 uur praktijk€ 1650
Praktijkles per uur€ 80
Examenbegeleiding € 160
Extra rijles (2 uur) € 160

Terugkommoment

Terugkommoment (4 uur) € 108

Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW en € 50 inschrijvingskosten. Prijzen zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen.

https://www.gocavlaanderen.be/detail-page/categorie-b

(bevat ook een pdf brochure die men kan downloaden)

Vanaf 1 maart 2024 moet iedereen die een kandidaat-bestuurder wil begeleiden in de aanloop naar een praktijkexamen cat. B een verplicht vormingsmoment volgen, als voorwaarde om te mogen vermeld worden op:

 • Een VRB M36, afgeleverd na 29/02/2024. 
 • Een VRB M36 na omwissel van VRB M18, afgeleverd na 29/02/2024
 • Een VRB M12, afgeleverd na 29/02/2024. 
 • Geldigheid attest : 10 jaar

De begeleider(s) moet(en) het vormingsmoment minsten 5 maanden voor het praktijkexamen gevolgd hebben indien:

 • Als enige begeleider vermeld op het VRB M36, afgeleverd na 29/02/2024. 
 • Als 1ste begeleider vermeld op het VRB M36, afgeleverd na 29/02/2024; als 2de begeleider vermeld op het VRB M36 kan dit ook op minder dan 5 maanden voor het praktijkexamen.

Wij, Ardooise Rijschool bieden geen vormingsmomenten aan.

Uw partner in verkeersveiligheid!