Categorie C – Vrachtwagen

Een voertuig van de categorie C besturen

De mogelijkheden

 • Rijbewijs C
  Het rijbewijs C laat toe voertuigen te besturen, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg. Het vervoer van personen is beperkt tot ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Dit rijbewijs laat ook toe een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa tot 750 kg te trekken.
 • Rijbewijs C1
  Het rijbewijs C1 laat toe voertuigen te besturen, met een maximale toegelaten massa van meer dan 3.500 kg en maximaal 7.500 kg. Het vervoer van personen is beperkt tot ten hoogste 8 passagiers, de bestuurder niet meegerekend. Dit rijbewijs laat ook toe een aanhangwagen met een maximale toegelaten massa tot 750 kg te trekken.

Het rijbewijs C of C1 zonder het bewijs van vakbekwaamheid

Sinds 10 september 2009 dienen bepaalde beroepsbestuurders, te voldoen aan de vakbekwaamheidsvoorschriften. Deze verplichting is niet van toepassing wanneer de bestuurder voldoet aan de wettelijke toegestane uitzonderingen.

Meer info ivm deze wettelijke toegestane uitzonderingen: https://www.gocavlaanderen.be/subcategory/vrachtwagen-c

Het rijbewijs C of C1 met het bewijs van vakbekwaamheid

De vereisten inzake de vakbekwaamheid houden in dat men slaagt voor een initieel basiskwalificatie-examen (verwerving vakbekwaamheid) en dat men vijfjaarlijks 35 uur nascholing volgt (verlenging vakbekwaamheid).

Meer info ivm rijbewijs C met vakbekwaamheid: https://www.gocavlaanderen.be/subcategory/vrachtwagen-c

Opgelet!

De kandidaat-bestuurder moet reeds in het bezit zijn van een rijbewijs B.
Een medisch attest van de groep 2 is verplicht vóór de praktijk kan starten.
Theorie- en praktijkexamens zijn eveneens verplicht.In de Ardooise Autorijschool kan je de volledige theorie- en praktijkopleiding volgen voor het bekomen van een rijbewijs C met of zonder vakbekwaamheid.

Theorie
Praktijk
Prijzen
Downloads

Theorie

 • 1 dag opleiding in de rijschool of zelfstudie 
 • Kan afgelegd worden in een examencentrum naar keuze
 • Examen op het examencentrum
  • 50 vragen multiple choice
  • Om te slagen moet u minimum 41 punten op 50 behalen.

Theorie vakbewaamheid

 • 2 dagen opleiding in de rijschool of zelfstudie 
 • Kan afgelegd worden in een examencentrum naar keuze
 • Examens op het examencentrum
 • Af te leggen examens
  • Een proef bestaande uit 100 meerkeuzevragen (maximum 100 minuten)
   Om te slagen moet u minimum 80 punten op 100 behalen
  • Een proef bestaande uit 8 case study’s (maximum 80 minuten)
   Om te slagen moet u minimum 32 punten op 40 behalen
  • Een mondelinge proef (maximum 60 minuten) Om te slagen moet u minimum 80 punten op 100 behalen

Praktijk

 • Opleiding in erkende rijschool of vrij begeleiding
 • Praktijkexamen
  • Manoeuvres op privé terrein
  • 45 minuten rijden op de openbare weg

Geslaagd = Rijbewijs categorie C

Praktijk vakbewaamheid

 • Opleiding in erkende rijschool of vrije begeleiding
 • Praktijkexamen 1
  • Manoeuvres op privé terrein
  • Vakbekwaamheidtest
 • Praktijkexamen 2
  • 90 minuten rijden op de openbare weg

Geslaagd = Rijbewijs categorie C + code 95 (= VAK)

Theorie-opleiding

Dag 1: rijbewijs C (wegcode)
Inclusief broodjesmaaltijd
€ 195
Dag 2: vakbekwaamheid
Inclusief broodjesmaaltijd
€ 195
Handboek wegcode€ 40
Handboek vakbekwaamheid€ 40

Praktijkopleiding zonder VAK

Basispakket
8 uur + examenbegeleiding    
€ 1335
Extra praktijkles per uur€ 112,5
Extra examenbegeleiding
Manoeuvres + openbare weg
€ 305
Extra examenbegeleiding
Alleen openbare weg
€ 370

Praktijkopleiding met VAK

Basispakket
8 uur + examenbegeleiding manoeuvres,
daarna 4 uur + examenbegeleiding openbare weg
€ 2195
Extra praktijkles per uur € 122,5
Extra examenbegeleiding
Manoeuvres + VAK
€ 305
Extra examenbegeleiding
Alleen manoeuvres of VAK
€ 305
Extra examenbegeleiding
openbare weg
€ 370

Alle tarieven zijn inclusief 21% BTW en € 50 inschrijvingskosten. Prijzen zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan prijswijzigingen.

https://www.gocavlaanderen.be/subcategory/vrachtwagen-c

(bevat ook een pdf brochure die men kan downloaden)

Uw partner in verkeersveiligheid!